REGULAMIN

 1. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierane są w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.
 2. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 4. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00-6:00.
 5. Uprasza się o niepalenie papierosów w pokojach.
 6. Zabrania się używania w pokojach i na balkonach wszelkiego rodzaju kuchenek gazowych bądź elektrycznych, palników, grzejników, grilli itp.
 7. Parkowanie samochodów na terenie obiektu jest dozwolone za zgodą właściciela i na własną odpowiedzialność.
 8. Po godzinie 22:00 w budynku mogą przebywać tylko osoby zameldowane.
 9. Najemca pokoju proszony jest przed wydaniem pomieszczenia o sprawdzenie jego stanu.
 10. Po zakończeniu pobytu najemca zobowiązany jest zwrócić pomieszczenie (wraz z jego wyposażeniem) w stanie nie pogorszonym oraz usunąć wszelkie uszkodzenia na koszt własny.
 11. W przypadku gdy najemca: używa pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem, dopuszcza osobiście lub przez osoby go odwiedzające do powstania szkody, niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez innych gości, zakłóca spokój i ciszę, tym samym stając się uciążliwym dla innych gości – będzie proszony, po naprawieniu wyrządzonych szkód, oraz o natychmiastowe opuszczenie obiektu, bez zwrotu pobranej wcześniej opłaty za pobyt.
 12. Niniejszy regulamin jest jednocześnie umową zawartą między stronami. Klient zgadza się na warunki umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty całości należności gdy zadatek nie był wymagany.

Kontakt

 

Willa Ksawi

Artur Wittbrodt
ul. 12 Marca 56
84-105 Karwia

tel. 505 680 640
tel. 663 202 570
tel. (58) 674 71 03